Pazartesi 21.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 12
Toplam Ziyaretci : 445422
IP Adresiniz : 3.230.119.106
 İPARD PROGRAMININ YAPIMCI AÇISINDAN
FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

      Bu çalışmada, programın sadece yatırımcısına sağladığı avantaj veya dezavantajları kısaca tartışılacaktır. Ayrıca, yatırımcı gözüyle değerlendirme yapılacaktır. Bunun için, yatırım konusunun 100 Baş Süt Sığırı Projesi olacağı varsayılmıştır.

     Program; http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BrosurBilgiKartlari/Brosur/1011.pdf, broşüründe açıklandığı üzere, 4 ana başlık altında toplanan yatırımları desteklemektedir. Bu başlıklardan anlaşıldığına göre;

     Arazi temin giderleri program tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.

     Yapım İşleri başlığı altında, ahırlar ile konu-işlev bağlantılı unsurları uygun harcama olarak kabul etmekte, ancak faaliyet-işlev bağlantıları ise kabul etmemektedir. Açık anlatımla; çevre düzenlemesi, işletme genel güvenliği ve giriş kontrol ünitesi, bağımsız buzağı kulübeleri, bağımsız idari bina- bakıcı evi gibi (aslında projenin teknik koşulları içinde yer alan) unsurları kabul etmemektedir.

    Diğer taraftan, bu işletmelerin olmazsa olmazı olan yem bitkileri ekilişleri ile bu ekilişlerin ilk tesislerine (ve işletmenin ekonomik ömrüyle uyumlu tesis yenilemelerine) yapılacak harcamaları da kabul etmemektedir.

    Aynı şekilde canlı demirbaş alımları, yani hayvan alımları da, program tarafından desteklenmemekte, hayvanların var olduğu öngörüsü yapılmaktadır.

     Yine tarımsal bir projenin, finansman yapısında sabit yatırım kalemleri içerisinde bulunması gereken, Amortisman Giderleri, Beklenmeyen Giderler ve Genel Giderler kalemleri de programın uygun harcama kalemleri dışında tutulmuştur.

     Oysa bu unsurlar, hayvancılık işletmelerinin asıl unsurlarıdır ve proje bütünlüğü içerisindedir.

    Elbette ki, destekleme programlarında nelerin destekleneceği kararı, idari bir karardır. Projenin bilimsel bütünlüğü ile örtüşmek zorunluluğu yoktur. Ancak ülkemizde bugüne kadar gelen uygulamalar ve özellikle de Sübvansiyonlu Kredilerle ilgili yapılan uygulamalar, projenin bu teknik bütünlüğünü esas alan uygulamalardır. Bu nedenle yatırımcılar tarafından, kıyaslamaların buna göre yapılması doğaldır.

     Buna göre, yaklaşık rakamlarla aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır.

     100 Başlık Süt Sığırcılığı işletmesinin, tüm teknik ve bilimsel veriler ışığında, finansman büyüklüğü, 2011 rakamlarına göre yaklaşık 1.850-2.250.000 TL (bu rakama hayvan alım bedeli dahil olmakla beraber, ithal alım yapılması durumunda kur yükselmesi ve ırk nedeniyle farklılık gösterir. Örneğin; Simental için ülkemiz teslim rakamları 3.100-3.300 Avro, diğer ırklar için ise 2.700 -3.000 USD civarlarındadır. Ayrıca yurtiçi nakliye, sigorta ve karantina giderleri 750 -1.000 TL dir.)

     İşletmenin Simental gebe düvelerle ve ithalat yoluyla temin edileceği ve işletmenin 2.200.000.- TL toplam bütçeli bir işletme olacağı düşünüldüğünde, yaklaşık finansman durumu şu şekilde olur.

     Yapım İşleri: 700.000.- TL
     Makine Ekipman: 300.000.- TL
     Yem Bitkileri: 150.000.- TL
     Proje Etüd Fizibilite: 40.000.- TL
     Arazi Bedeli: 60.000. TL
     Amortisman: 125.000 TL
    Beklenmeyen ve Genel Giderler: 40.000. – TL 
    Canlı Demirbaş: 800.000.- TL
   Toplam: 2.215.000. TL
   Yuvarlarsak, 2.200.000 TL
    Program, bu giderlerden:
    Arazi Bedeli: 60.000.- TL

   Yapım İşlerinde (Buzağı Klubeleri 50.000.- TL + Bakıcı Evi ve İdari Bina 60.000 TL + Çevre Düzenlemesi ve Güvenlik 50.000 TL olmak üzere) toplam 160.000.- TL

   Makine Ekipman Alımlarında, (yem Bitkileri ekilişleri için ihtiyaç duyulacak olan makine ekipmanlar Traktör- Silaj Makineleri- Balya Makineleri- Ekim/Dikim/Hasat Makineleri- Toprak İşleme Makineleri olmak üzere) toplam en az 125.000.- TL

     Amortisman- Beklenmeyen ve Genel Giderlerden, 165.000. TL
    Yem Bitkileri Ekilişlerinden, 150.000.- TL
   Canlı Demirbaş Alımlarından, 800.000.- TL
   
    Olmak Üzere, Toplam: 1.460.000.- TL lik kısmı Uygun harcama kalemi olarak kabul etmemektedir.


    Bu durumda program, proje bütçesinin, yaklaşık % 34 ünü uygun harcama olarak kabul etmektedir.

    Eğer yatırımcı program kapsamında, %65 lik bir Hibe Desteğinden yararlanacak olursa; programdan gerçekte, Proje Toplam Bütçesinin, %22 sini, katkı olarak alabilmektedir.

     Proje Toplam Bütçesinden, Amortisman-Beklenmeyen ve Genel Giderler ile Arazi Bedelini dışlasak bile bu oran; 1.235.000.- TL lik bir öz kaynak gideri karşılığı şeklini alacak ve yine %65 lik hibe desteğine göre, toplamda Proje Bütçesinin ( %44 X %65= ) % 28,6 oranında bir destek sağlamış olacaktır.

      Özetle yatırımcılar, en iyimser koşullarda ve en yüksek desteleme oranı karşılığında, programdan en fazla % 30 oranında bir katkı sağlayabilecektir. Öz kaynak katkısı % 70 seviyelerinde olacaktır.

      Saygılarımla. 01.02.2012
      Ergin KAHVECİ
      Ziraat Mühendisi
      Livane Tarımsal Mühendislik ve Dan. Ltd. Şti.
      Ankara
 
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66