Pazartesi 21.9.2020
Üye Giriş
Kullanıcı:
Şifre:
Üye Olun Şifre Hatırlatma
Livanetarim Mühendislik Facebook Sayfası Livanetarim Mühendislik Twitter Sayfası Kıbele Organik Gübre Facebook Sayfası

• Dünya Gazetesi Tarım Sektörü Haberleri
• Dünya Gazetesi Gıda Sektörü Haberleri
• TZD Genel Başkanı Yetkin "Fındıkta gelecek yıl endişesi var"
• Dünya Gazetesi Madencilik Sektörü Haberleri
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İle Protokol İmzalayan Bankalar
• IPARD On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı
Online Kullanıcı : 6
Toplam Ziyaretci : 445415
IP Adresiniz : 3.230.119.106

IPARD PROJELERİ HAKKINDA
LİVANE ZİRAİ MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. DEN
KAMUOYUNA BİLGİLENDİRMEDİR


      Bilindiği üzere; AB, 2007-2013 dönemine ait topluluk bütçe disiplininin uygulama yönetiminde bazı değişikliklere gitmiş ve üye-aday ülkelerin bütçe uygulamalarını farklı esaslara bağlamıştır. Önceki bütçe disiplininde, aday ülkelere yönelik destekleme projelerinde, ülkesel kurumlar (Örn: AB Gn. Sekreterliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi) üzerinden tek yönetimli çalışmalar yapılırken, bu yeni dönemde özellikle de yeni eklenen, Kırsal Kalkınma alt disiplininde, konu bazlı ülkesel kurumsal organizasyonlar üzerinden bu çalışmaların yürütülmesi esas alınmıştır. İşte bu nedenle, AB ülkemizden de, konunun tarımsal kalkınma, kırsal kalkınma, kırsal alandaki micro ölçekli özgün değer ve varlıkların korunması ve geliştirilmesine yönelik proje ve desteklemeleri yapmak üzere, Tarım Bakanlığına bu çalışmaları yürütmek üzere kurumsal yapılanma ödevi yüklenmiştir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, Bakanlık 5 yıl boyunca bu alt yapıyı ve kurumsal birikimi oluşturamamış, 2011 yılında ancak akredite olabilmiştir. 2007-2011 dönemine ait desteklerin ise kullanılması mümkün olamamıştır.
     
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2010 yılında bile bile ( AB’nin sıkıştırmaları ve bütçelerin kullanılamaması gibi baskılar nedeniyle) şartlı proje çağrısına (Kurum akredite olduğu taktirde projeler değerlendirilip sözleşme imzalanacaktır. Kurum bu sebepten dolayı başvuru sahiplerine karşı sorumluluk üstlenmez.) çıkarak bir ilk’i ( ! ) gerçekleştirmiştir. Ve kurum akredite olmadığı için toplanan projeler kadük kalmış ve 2. çağrı döneminde güncellenmeleri talep edilmiştir. Bu talep aslında, projelerin ve/veya proje dosyalarının yeniden hazırlanması anlamından başka bir anlama gelmemektedir.
 
       Şirketimiz, bu şartlı çağrı döneminde; AB Ortak Tarım Politikalarını, AB Bütçe ve Eylem Politikalarını, AB’nin aday ülkelere yönelik bu projelerdeki yönetsel egemenliklere yönelik katı tutumlarını yakından izleyen bir politik ve teknik birikime sahip olduğu için ve Bakanlığın yapısını çok iyi tanıdığı için, bu çağrı dönemine proje hazırlamamıştır. Bu hususta yapılan tanıtım ve reklamlar sonucu, sayısız bilgi ve başvuru talebi alınmış, ancak şirketimize yönelen bu tür talep ve başvurular, kendimize-yatırımcımıza-referans noktalarımıza ve birikimlerimize olan saygımız gereği proje başvurusuna dönüştürülmemiştir.

       Bu iç bilgimiz, birçok Tarımsal Mühendislik Firması ile de paylaşılmış, sosyal ağlar üzerinden şimdi olduğu gibi yatırımcı ve firmalar uyarılmıştır. Ancak, her şeye rağmen, sadece para kazanmak ve sadece günü kurtarmak düşüncelerini taşıyan firmalar ve yatırımcıların varlığı yüzünden; yatırımcılar en iyimser haliyle 500.000 TL zarara uğratılmıştır.
 
         İşte bu bilgilendirme notu, 2011 yılına ait 1. ve 2. Çağrı dönemlerine ait bilgi ve uyarıları içermektedir.
 
            2011 yılı 1. Çağrı başvuruları en son 15 Ağustos, 2. Çağrı başvuruları ise en son 20 Eylül tarihinde yapılmış olmalıdır.
 
        Bu çağrılar kapsamında kısaca;

1- A) 10-100 Baş Süt Sığırcılığı tesis modernizasyonu, tamamlanması ve yeni tesis yapımları (Hayvan alımları hariç), 50-300 K.Baş Koyun-Keçi İşletmelerinin tesis modernizasyonu, tamamlanması ve yeni tesis yapımları (Hayvan alımları hariç) için 1.000.000 Avro’ya kadar olan uygun harcamalar, belli koşullara göre %50-65 hibe desteğinden yararlanabilir. Süt Üreten İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Yükseltilmesi Başlığındaki bu program diğer programlar da olduğu gibi birçok arka planlar öngörmekte ve birçok esaslar içermektedir.
   http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/101-1.pdf
Yatırımcıların yukarıdaki linki incelemeleri ve buna göre pozisyon almalarını; sorularını tarafımıza bu bilgiler ışığında yöneltmelerinin, doğru karar vermede son derece önemli olacağını vurgulamak isteriz.
  
B) Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım kapsamında ise; Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler (30-250 B.Baş Sığır/ Erkek Besi hayvanı / 100-300 K. Baş Koyun-Keçi kapasitesine sahip) ile Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler (5.000-20.000 Ad/ Dönem Broiler, 1.000-8.000 Ad./Dönem Hindi üretim kapasitesine sahip) bu kapsamda Modernizasyon, AB standartlarına ulaştırılma ve İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uyumlandırma amaçlarına yönelik olarak desteklenecektir. Mevcut tesisler ve yeni yapılacak tesisler bu kapsamdan yararlanabileceklerdir. Uygun harcama bütçesi, alt yapı giderlerine yöneliktir. Canlı demirbaş (hayvan alımı) ve yem giderlerine yönelik, işletme giderleri uygun harcama sayılmamakta yani hibeye esas gider kabul edilmemektedir. Proje bütçeleri; kırmızı et üretimine yönelik projelerde 20.000-1.000.000 Avro, Kanatlı eti üretim projelerinde ise 15.000-500.000 Avro aralıklarıdır. Bu bütçe tutarlarının koşullara göre %50-65 inin hibe olarak karşılanması öngörülmektedir.
 
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/101-2.pdf

        2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılması Programı kapsamında; A- Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına dair Projeler; bu kapsamda Süt İşleyen 10-70 ton işleme kapasiteli, Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisleri ile Modern Süt sağım ve Soğutma ünitelerine sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmesi imzalamış Süt İşleme Tesislerinin sunduğu “ Entegre Süt Toplama ve İşleme Ağının kurulmasına” yönelik projeler, bu kapsamda değerlendirilecek olan projelerdir. Yine 10 ton/gün işleme kapasitesinin altındaki işletmelerin bu kapasiteye ulaştırılması ve topluluk standartlarıyla uyumlandırılması bu kapsamda sunulabilecek projelerdendir. Süt Toplayan Üretici Örgütleri de bu kapsamlardan yararlanabilecektir. Bu başlıktaki projelerin büyüklükleri; Süt İşleyen İşletmeler için 50.000-3.000.000 Avro, Süt Toplayan Üretici Örgütleri için ise 25.000- 1.000.000 Avro’dur. Hibe oranı % 50 dir.
 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/103-1.pdf
B- Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına dair Projeler;
Bu kapsamda, kırmızı et ve kanatlı eti işleyen 1.2. sınıf kesimhaneler ile kırmızı et - kanatlı eti işleyen küçük ölçekli işleme tesisleri bu kapsamdan yararlanabilirler. Proje büyüklükleri 50.000-3.000.000 Avro, destekleme oranı ise % 50 hibe şeklindedir.
 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/103-2.pdf
C-
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına dair Projeler; Bu kapsamda, Ayıklama, tasnif, paketleme ve soğuk hava depoları bulunan tesislerle, depolama ve muhafazaya yönelik olarak kurulacak tesislerin bu programdan yararlanabileceği bildirilmektedir. Proje büyüklükleri 50.000-1.250.000 Avro arasında olmalıdır. Hibe destek oranı ise % 50 dir.
 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/103-3.pdf
D-
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına dair Projeler; Bu kapsamda, mevcut küçük ve orta ölçekli Balık işleme tesislerinin geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesi ile yeni tesislerin kurulmasını sağlamak hedeflenmektedir. Kapsamdaki proje büyüklüğü max. 1.500.000 Avro ve hibe oranı % 50 dir.
  http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/103-4.pdf
E-
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Projeler; Bu kapsamda Arıcılık, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Paketlenmesine dair küçük yatırımlar, Süs Bitkileri yetiştiriciliğine yönelik Seracılık ekipmanlarının alımı, süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik micro ve küçük ölçekli işletmeler kurulması, yerel micro ölçekli çeşitliliklerin desteklenmesi, kadın ve genç girişimcilerin başlatacağı yerel kalkınma amaçlı micro ve küçük ölçekli girişimler bu kapsamda desteklenecek faaliyet alanlarıdır. Projeler, 10.000-250.000 Avro büyüklüklerinde olmalıdır. Hibe oranı % 50 dir.
  http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/302-1.pdf
F- 
Yerel Ürünler ve Micro İşletmelerin Geliştirilmesine dair Projeler; Bu kapsamda, Yerel Gıda-Tarım ve El Sanatlarına dair özgünlük ve coğrafi işaretlilik gibi sadece o yöreye özgü olduğu belgelenmiş ürün ve işlenmelerin işlenmesi, değerlendirilmesine dair faaliyetler bu kapsamda projelendirilebilecektir. Proje büyüklüğü en az 10.000 en fazla 250.000 Avro olmalıdır. Destekleme oranı % 50 dir.
 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/302-2.pdf
G-
Kırsal Turizmin Geliştirilmesine dair Projeler; Bu kapsamda, micro girişimciler ve yerel çiftçiler tarafından kurulacak “ kahvaltı ve konaklamalı” pansiyon ve lokantaların yapılması ve geliştirilmesi, çiftlik turizminin kurulması ve geliştirilmesi, turistik rekreasyonel faaliyetlere yönelik işletmeler kurulması ve geliştirilmesine yönelik  (sportif geziler, doğa ve tarihsel geziler, rafting ve kırsal su sporlarına yönelik tur ve turistik geziler ve kampingler vs.) projeler bu kapsamda sunulabilecektir. Proje büyüklükleri; 15-400.000 Avro arasında olup, hibe tutarı % 50 dir.
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/302-3.pdf

H-
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesine dair Projeler; Bu kapsamda, özellikle tatlı sularda mevcut veya yeni tesis edilecek olan micro ve küçük ölçekli işletmelerin kurulmasına dair projeler bu kapsamda sunulabilecektir. Alabalık, Sazan, Kerevit, Kurbağa, su Yosunu (Alg) yetiştirme ve geliştirime projelerine destek sağlanacaktır. Büyük ölçekli işletmeler bu kapsamdan yararlanamayacaklardır. Hibe tutarı %50, proje büyüklüğü ise maximum 200.000 Avro’dur.
 http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/BasvuruCagriRehberi/302-4.pdf    Yukarıdaki kısa özet bilgiler TKDK nın sitesinde yer alan ve linkleri verilen siteden daha detaylı incelenebilir. Yukarıdaki kısa bilgilerden sonra bazı tespitlerimizi dikkatlerinize sunmak istiyoruz.          
   
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 4-5 yıldan beri kendi iç yapılanmasını tamamlayamamıştır. Kurum deneme/yanılma yoluyla gelişmeye çalışmakta, tarımsal ve kırsal projeler üzerindeki iç hukuk, proje felsefesi, proje bilgisi, uygulama bilgisi, entelektüel bilgi, tarımsal politikalar-uluslar arası politikalar; saha bilgisi, ticari saha tecrübesi gibi bilgi ve deneyimleri zamanla kazanma yolunu seçmiş görüntüsü vermektedir. Oysa böylesine önemli bir kurumun tam tersi bir yol izlemesi; kurum içyapısını teorik, nokta odaklı bilgiye göre değil, deneyim-birikim-bilgi ve projecilik saha tecrübesine, uygulama deneyimine sahip, bütünsel yaklaşımcı bir iç yapılanmaya gitmesi, kurumun hizmet işlevini hızlandıracak, 4-5 yıllık zaman kaybına sebep olunmayacaktı.

        
Kurum çalışanlarının ve uzmanlarının, tarım alanındaki iç hukuku ve proje tekniğini çok iyi bilmesi gerekirken, AB tarafından dayatılan önermelere ve ülkemiz için uygulamada zafiyet doğuracak (alt yapı, geleneksellik, alternatif uygulama ve mevzuatlar vs.) formatlara karşı ülke gerçeklerine göre karşılılık fikirleri geliştirmek yerine, biz muhataplarına karşı bile birebir kabul ettirme, tartışmama mantığını taşıması kurum için büyük handikap olarak görülmektedir. Daha ötesi, (belki akademik olarak iyi yetişmiş, yabancı dil yetkinliği olan ancak bu yetkinlikleri yeter yetkinlik olarak gören) personelin sahada yıllarca üretmiş, yönetmiş, tanınmış, emek vermiş, yetişmiş kişi ve kurumlara yukarıdan yaklaşmaları kurum adına ve personel adına ciddi bir olumsuzluk olarak analiz edilmektedir. Halbuki, kurum kendinden önce yıllar boyu sahaya hizmet eden, ülkemiz tarımında ciddi gelişmelere ve projelere imza atan, hizmet alanında tanınırlığı olan kişi ve kurumlarla daha sıkı bir iletişim kurmalı, onlardan faydalanmalı, karşılıklı bilgi, birikim alışverişinin avantajlarını kullanmalı, onlarla olan iletişimden asla ürkmemelidir. Bu tür kişi ve kurumlarla ilişkiler, kurumun güvenini zedelemek bir yana kurumu kendine, çalışanına, muhatabına güvenen, daha geniş bir katılımla kendi kriterlerini yaratan konuma sokacaktır. Kurumun bir an önce bu yapıya geçmesinde ülkemiz adına fayda görülmektedir.
      2010 yılı çağrısında yer alan projelerde fizibilite gerekliliği çok doğru bir gerekliliktir. Ve fizibilite içeriği olarak yayınlanan format, 25 yılını Tarımsal Mühendislik ve Tarımsal içerikli projelere vermiş biri olarak tarafımca takdirle karşılanmış ve kurum ve birimlerinin bir kısmı bizzat aranarak teşekkür edilmiştir. 2011 çağrı döneminde fizibilite yerine “ Teknik Proje” formatının getirilmesi bir eksiklik olarak görülmektedir. Kanaatim o dur ki; programdaki bazı kapasite kriterlerinin (ülkemiz koşullarında) fizibl olmayacağı anlaşılmış ve böyle bir çıkış yolu bulunmuştur. Oysa fizibl olmayan bir proje, hangi yaklaşımla ele alınırsa alınsın, üzerinde manüplasyon yapılmadığı müddetçe asla fizibl olamayacaktır. Ayrıca fizibilite; projelerin hazırlanmasında gerek proje mühendislerinin, gerek iç hukuk argümanlarının ve gerek se de  proje hazırlamanın (ticari bir iş olarak değil) teknik bir iş olduğunun en önemli dayanağını oluşturur. Yani konu, bir şekliyle uzmanını ve yetkilisini bulur. Oysa şu an çağrı formatı her türlü spekülasyona, manüplasyona ve iç hukuka aykırılığa, yatırımcıların ticari meta olarak görülmesine neden olmaya açıktır. Ve fizibilitesiz projeler, (ki fizibilite içerikleri formata göre, teknik proje ve iş planına serpiştirilmiş gözükmekle beraber, projenin bütünselliği içerisinde analiz edilmekten uzaktır) arkasında durulabilir sağlıklı projeler olmayacaktır.
    Ülkemiz iç hukuku tarımsal projelerin, tarım ürünleri işleme ve değerlendirme projelerinin yetki içeriğini 7472 sayılı Ziraat Mühendisliği Yetki Kanunun 3. Maddesine göre ve bu kanuna göre çıkarılan Yetki Tüzüğünün 8. maddesine göre, Etüd / proje / tasarım / keşif / metraj /kontrol/ onay/ uygulama yetkisini açık ve net bir şekilde Ziraat Mühendisliği mesleği uhdesine vermiştir.
 ( http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=96, http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=120) Çağrı Başvurularında bu konuya atıf yapılmaması, projelerin hazırlayıcılarınca imzalanmaması nedeniyle, projenin kim ya da kimler tarafından hazırlandığının bilinmemesi, hem iç hukuktan bir kaçış süreci olarak algılanmakta, hem de yatırımcıyı bu hususta sahipsiz bırakmaktadır. Yani yatırımcılar açık risk altındadır. Diğer taraftan ise, bakanlık kendi ana meslek mensuplarının hak ve yetkilerini kendi eliyle akamete uğratmaktadır. Ayrıca bu husus hukuksal süreçlere açık durmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların, bu riski üstlenmemelerini ve projelerini Ziraat Mühendisi yetkisinde hazırlatmalarını önermekteyiz..
 
      -Yatırımcılar, yapacağı yatırımların geleceği açısından mutlaka konu hakkında detaylı araştırma yapmalıdır. Elbette ki şirketimiz “ ticaretin serbestliği” ilkesine saygılıdır. Ancak, bu konuda yapılacak Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri bir ticari faaliyetten çok “ teknik bir mühendislik” hizmetidir. Deneyim, iletişim, konunun bütününe hakimiyet, birikim ve doğru yönlendirme esastır.
    -
Yatırımcılar, projelerin bütünselliğini yani projelerin tamamına hakimiyeti  (tarımsal analiz, ekonomik analiz, mali analiz, tasarım-inşaat-keşif-metraj, tesisat, yer tespiti, mimari, vaziyet planı, fizibilite vs.) içeren tüm unsurların bir kişi/uzman (Ziraat Mühendisi) tarafından hazırlanmasını veya hazırlanmasına bizzat eşlik etmesi koşulunu mutlaka aramalıdırlar.
   
- Projelerin kendi teknik detaylarının fazla ve karmaşık olması, farklı hazırlanma zorluklarının olması, format olarak öngörülen tablo, bilgi ve dökümanter bilgilerin hazırlanmasında son derece dikkatli olunmasını ve projeyi bir bütün olarak algılayacak, hazırlanan tablo ve bilgilerin, teknik projede ve iş planında çelişmemesini-çatışmamasını sağlayacak yetkinliğe sahip mühendislerce hazırlanmasını gerektirmektedir. Yatırımcıların bu hususa özellikle dikkat etmeleri önerilmektedir.
    - Müracaat için çok fazla formalite, evrak toplama, izin ve belge toplama, çok fazla bürokrasi işlemi istenmektedir. Bir işlem ve evrak birçok alt işlem ve evrak toplamayı da beraberinde getirmektedir. Yatırımcıların bu hususlarda gereken hassasiyeti göstermesi ve proje mühendisi ile yakın çalışması, sürekli iletişimde bulunması gerekmektedir.

   - Projelerin bütünsellik için de hazırlanmasında, talep edilecek hazırlama bedeli, normal koşullarda işi bilen firmalar arasında çok az fiyat farklılığı gösterebilir. Aşırı fiyat farkları, ayrıntılarda ve projenin aşamalarında yatırımcıya fazlasıyla yansıyacaktır. Bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca mühendislik ve danışmanlık işlemleri hibeye esas işlemdir. Bu husus göz ardı edilmemelidir.
   - Şu an itibariyle, IPARD uygulamaları 20 ilimizi kapsamaktadır. Ancak, her alt başlık farklı sayıdaki illerde uygulanacağından, yukarıda yazılı konuların hangi illerde uygulanacağı araştırılmalıdır. İller bazında hangi projelerin uygulanacağı,
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Ikinci_Basvuru%20_Cagri_Ilani.pdff linkinden öğrenilebilir.
       Sonuç olarak; IPARD Programları ülkemiz için geçte olsa başlamıştır. 2013 yılına kadar bu bütçe planıyla devam edecektir. 2013-2019 Bütçesinde de benzer uygulamaların devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.
       Her türlü eksiklik, eleştiriye rağmen sistem zamanla yerine oturacaktır. Kurumun ülkemiz tarım ve kırsal kalkınmasında üstün gayret göstereceği, bakış açısını gittikçe olgunlaştıracağı, uygulamalar başladıktan sonra streslerinden arınacağı muhakkaktır.
      Yatırımcıların aceleci davranmalarına, telaş ve paniğe kapılarak hatalı yatırımlara yönelmelerine, küçük hesaplarla ileride büyük sıkıntılar yaratacak kararlara yönelmelerine gerek yoktur.
      Profesyonel anlamda tarımsal mühendislik hizmetleri veren veya bu sahada sadece ticari faaliyet olarak danışmanlık hizmeti veren kişi ve firmalarında zamanla kendi gerçekleriyle yüzleşecekleri, toplumda itibar ve kariyer öncelikli davranışların kalıcı olacağını göreceklerini ummaktayız. Bu hususta öncelikle kendimize ve kurumsal kimliğimize sahip çıkmak adına, TKDK, yatırımcılar, tarımsal kamu otoritesinin bütünü, firmalar, mühendisler, kişiler ve diğer yan muhataplarla her türlü bilgi paylaşımına, iletişime, karşılıklı yardımlaşmaya açık olduğumuzu, tarım sektörüne bu güne kadar yaptığımız hizmetleri aynı anlayış ve tutarlılıkla sürdüreceğimizi bildirmek isteriz.
     Bu bilgilendirme notunu da bu sorumluluğumuz gereğince kamuoyu ve tüm paydaşlarımızla paylaşır saygılar sunarız. 01.08.2011
               Ergin KAHVECİ
             Ziraat Mühendisi
               Şirket Müdürü  
 
 
  ©2011 Livane Tarım Web Master. Tüm Hakları Saklıdır.
Tel: 0 (312) 285 25 85 Cep: 0532 427 03 66